EN
Yurtdışı Faktoring
%100 garantili ve peşin satmak amacındaki ihracatçının sorunu çözebilecek tek finansal yöntem var: İhracat Faktoringi...

Yurtdışı Faktoring

Yurtdışı Faktoring
İhracat Faktoringi, en basit anlamıyla doğmuş bir ihracat alacağını temlik alan faktoring şirketinin, bu alacakla ilgili garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini müşterisine bir paket olarak sunmasıdır.
Bu işlemde müşterilerimizin alacaklarının riski yurtdışındaki muhabir faktoring kuruluşunca üstlenilir. Alıcının, fatura bedelini ödemediği / ödeyemediği durumlarda fatura vadesinden sonraki 90. gün fatura bedelinin %100'ü fatura üzerindeki döviz cinsinden ihracatçıya ödenir.

Önemli bir nokta...

İhraç pazarlarında ürününü satmak durumundaki Türk şirketleri bu satışı gerçekleştirmek için bir çok taviz vermek durumda kalıyor. Zira çok satıcılı ortamlarda ithalatçılar banka garantisiz ve vadeli mal alımını tercih ediyorlar. İhracatçılar ise garantili ve mümkün olan en kısa vadede dönecek satışları tercih ediyorlar. İşte tam bu ortamda ihracatçıların satışlarını arttırmak ve kendilerine yeni pazarlar yaratmak adına kullanabilecekleri bir ürün olan ihracat faktoringi sistemi ; ihracatçılara, alıcılarının iflası ve acz durumları karşısında kendilerini garanti altına alabilmelerini sağlamakla birlikte , vadeli gerçekleştirecekleri mal mukabili ihracatlarına karşılık sistemden ön ödeme kullanmalarına olanak vererek, nakit akışlarını kendilerinin kontrolünde kalmasını sağlamaktadır.

Satıcı peşin satacak, alıcıları vadeli alacak. Yeni pazara risksiz ve finansman sorunu olmadan girmek amacındaki ihracatçı, faktoring sayesinde bu gayesine ulaşırken ithalatçı da alımını vadeli ve açık hesap gerçekleştiriyor. Yani faktoring yapan ihracatçı hem yeni pazara risksiz giriyor, hem vadeli alacağını hemen nakde çevirerek yüksek likiditeye kavuşuyor hem de bunlar için çok düşük masraflar ödüyor. Ayrıca garanti veren muhabir faktoring şirketi, yurtdışındaki alıcının istihbaratını sürekli olarak güncelleştiriyor.

Bir diğer önemli nokta...

Deniz Faktoring'in en önemli hizmeti garanti ve tahsilat hizmetlerini sunmak, bir nevi sigorta şirketi gibi davranmaktır. Genel kanının aksine finansman hizmeti ikincil ve opsiyonel bir hizmettir.

Yurt Dışı Faktoring Nasıl Çalışır?

01
İthalatçı firma, İhracatçı firmaya Siparişini İletir – Sözleşme imzalanır.
02
İhracatçı firma kendi bilgilerini ve ithalatçı firma bilgilerini Deniz Faktoring'e İletir.
03
Deniz Faktoring muhabir faktoring firmasına, ithalatçı firma için limit talebini iletir.
04
Muhabir faktoring şirketi İthalatçı firmanın limit bilgilerini Deniz Faktoring'e bildirir.
05
Deniz Faktoring İthalatçı firma limit bilgilerini ihracatçı firma ile paylaşır.
06
İhracatçı firma ve Deniz Faktoring arasında sözleşme İmzalanır.
07
İhracat gerçekleştirilerek, faturanın nüshası yükleme evrakları ile birlikte ihracat firma tarafından Deniz Faktoring'e iletilir.
08
Deniz Faktoring kendisine temlik edilen faturayı, muhabir faktoring şirketine temlik eder.
09
Deniz Faktoring, ön ödeme için istenen koşulların sağlanması halinde, İhracatçı firmaya ön ödeme yapar.
10
Muhabir faktoring şirketi belirlenen vadede İthalatçı firmadan, fatura tutarını tahsil eder.
11
Muhabir faktoring şirketi tahsil ettiği tutarı Deniz Faktoring'e iletir.
12
Deniz Faktoring tarafından ön ödeme tutarı, faktoring masrafı, komisyon ve transfer masrafları dışındaki bakiye tutarını İhracatçı firmaya öder.

Yurt Dışı Faktoringin Avantajları

İhracatçı firma Garanti hizmeti sayesinde,
Tahsilat hizmeti sayesinde,
Finansman hizmeti sayesinde,
İthalat Faktoringi Yoluyla Sağlanacak Avantajlar

Yurt Dışı Faktoring için Gerekli Belgeler

Yurtdışı Faktoring Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler

Öncelikle alıcınızın yurtdışı garanti limit tesisi için;
Alıcı Bilgi Formu
Satıcı Bilgi Formu
NTR
Kredi başvuru evrak talep listesi:
Garanti limiti tesisinden sonra;