EN
Kobi Çözümleri
KOBİ’lere ticarette yol gösteren hızlı çözümler Deniz Faktoring’de

Kobi Çözümleri

Kobi Çözümleri
KOBİ’lerimize öncelikli ve ekstra hızlı finansman desteği sunan Deniz Faktoring ile müşterilerimiz nakit sıkıntısı çekmeden özel çözümlerle ticari hayatına yön verir.
Tedarikçi Finansmanı ile güçlü bir finansal yapıya sahip kurumlara üretim/hizmet sunan tedarikçilerin alacaklarının finansmanı sağlanmaktadır.

Kobi Çözümleri'nin Avantajları

Kobiler için finansman kaynağı olmanın dışında, alacakların garanti altına alınmasını, böylece tahsilat operasyonu gibi önemli bir yükten kurtulmalarını da sağlar.

Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın Faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltıyor ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlamaktadır.

Alıcılara vade tanıma imkanı sağlanabildiğinden piyasada rekabet gücü artar.

Şirkete giren nakdi finansman sayesinde peşin ham madde ve mamul alımlarında iskonto imkanı sağlanır.

Yurt içinde veya dışında şirketlerin tanımadıkları ülkelere ve müşterilere satış olanağı yaratmaktadır.

Alıcılar hakkında istihbarat sağlayarak Kobilere risklerini minimum seviyeye indiriyoruz.

Kobi Çözümleri'nin Maliyetleri

Faktoring Komisyonu :
Deniz Faktoring kredibilite araştırması, üstlendiği risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı gibi sunmuş olduğu faktoring hizmetleri sonucunda müşterisinin temlik ettiği alacaklar üzerinden günün koşullarına göre en rekabetçi komisyon oranlarını uygulamaktadır.

Faktoring Ücreti:
Deniz Faktoring tarafından kullandırılan finansman karşılığında iç ve dış piyasa durumuna göre belirlenen faiz oranıdır. Yurtdışı faktoring işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Yurtiçi faktoring işlemlerinde ise faktoring ücreti ve komisyonu %5 BSMV'ye tabidir, KKDF'den muaftır.

Kobi Çözümleri için Gerekli Belgeler

Talebiniz İçin İstenen Belge ve Bilgiler
İmzaya yetkili şahısların kimlik belgesi fotokopileri ve ikametgah bilgileri,
Şirket ve ortaklar adına kayıtlı Tapu fotokopileri ve tapudan alınacak takyidat belgeleri, ( Gayrımenkul- lerin yeri,cinsi,rayic değeri ve varsa üzerindeki ipotek miktarlarını gösterir liste ve ekspertiz raporu eklenecektir.)
İmza sirküleri (Son bir yıl içerisinde Noter tarafından tasdik edilmiş) ve imza yetkileri-ni gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
Faktoring sözleşmesi – ekleri
Vergi levhası fotokopisi.