EN
DENİZ'E ÇEK GÖNDER -
Faktoring Nedir?
Faktoring, firmaların nakit akışına düzen vererek, işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Faktoring Nedir?

Faktoring Nedir?
İşletmelerin vadeli mal veya hizmet satışlarından doğan alacaklarının temlik yoluyla faktoring şirketine devredilmesi ile Garanti, Tahsilat ve Finansman hizmetlerinin faktoring firması tarafından sağlanmasıdır.


Nakit akışı özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların faaliyetlerini aksatmadan yürütmesini destekleyen önemli bir unsurdur. Faktoring, firmaların nakit akışına düzen vererek, işletme sermayesinin artmasına yardım eder.

Günümüzde gelişmiş ülkelerde geniş çapta uygulanan bir finansman tekniği halini almış, 1983 yılında 'Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 1994 yılında değiştirilmesi ile Türkiye'de yasal altyapıya kavuşarak uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde faktoring işlemlerinin dörtte üçüne yakın kısmını yurtiçi, geri kalan kısmını ise ihracat faktoringi oluşturmaktadır.

Faktoring Nasıl Yapılır?

Çekinin vade gününü beklemeden nakde kavuşmak isteyen firmalar başvuru sonrası nakit finansmana ulaşabilirler. Deniz’e Çek Gönder’eweb sitemiz üzerinden 7/24 ücretsiz olarak faktoring başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Faktoring Nasıl Hesaplanır?

Faktoring hesaplaması toplam fatura bedeli üzerinden yapılır. Verilen faktoring hizmet türüne göre değişebilir.

Faktoring İşlemi Maliyetli mi?

Yapılan işlemin türü ve günün koşullarına göre belirlenir.

Faktoring Hizmetinin Krediden Ne Farkı Var?

Faktoring bilançonun sadece aktif kısmında hareket oluştururken banka kredileri ise mali borçlar kalemi içerisinde yer alır.

Faktoring Avantajları Nelerdir?

Vadeli satışlarınızdan doğan alacaklarınız faktoring işlemiyle peşine çevrileceğinden bilançonuzun aktifinde artış ve dolayısıyla bu satışların finansman yükü azalacağından bilançonuzun pasif kalemlerinde ise bir rahatlama olacaktır.
Faktoring finansmanı bir kredi değildir. Dolayısıyla bilançonuzun pasifinde görünmeyecektir.

Merak Ettikleriniz

Yurtiçi Faktoring Hakkında

Yurtiçi alacaklarımı tahsil etmede faktoring şirketi ile çalışmam bana fayda sağlar mı?
Çalıştığım faktoring şirketinin banka iştiraki olup olmaması önemli midir?

Yurtdışı Faktoring Hakkında

Alıcılarım faktoring yapmamdan rahatsızlık duymazlar mı?
Alıcıma kestiğim her faturayı faktoring şirketine temlik etmek zorunda mıyım?
İhracat faktoringinin maliyeti çok yüksek midir?
Alıcımın fatura bedelini ödememesi halinde paramı ne zaman alabilirim?
İhtilaf çıkması halinde ihtilafın çözülmesinde faktoring şirketinin rolü ne olur?
Faktoring şirketi yurtdışında yeni alıcılar bulmama yardım edebilir mi?
İhracatımı akreditif bazında itibarlı bir banka aracılığı ile yapıyorum. Bu durumda da ihracat faktoringini kullanmak bana avantaj sağlar mı?
Başvurularıma ne kadar zamanda cevap alabilirim?
Faktoring yaparsam döviz taahhütlerimi kapatmam mümkün olur mu?

Faktoring Süreci

01
Alıcı firma ile satıcı firma arasında satış sözleşmesi yapılır.
02
Satıcı şirket firma bilgilerini Deniz Faktoring'e iletir, Deniz Faktoring teklifini firmaya iletir.
03
Deniz Faktoring ve satıcı şirket arasında faktoring sözleşmesi imzalanır.
04
Satıcı Şirket tarafından temlikli fatura nüshası Deniz Faktoring'e iletilir.
05
Deniz Faktoring satıcı şirket talebiyle ön ödeme yapar.
06
Deniz Faktoring vadesinde alıcı firmadan tahsilatı gerçekleştirir.
07
Deniz Faktoring masraf, faktoring ücreti ve ön ödeme haricinde kalan tutarı satıcıya öder.